علی اکبر جهانگرد

علی جهانگرد (قصری) متولد 1355 قصرشیرین دکتری تاریخ هنر کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی نقاشی، دانشگاه یزد مدرس طراحی و نقاشی مدیر گروه ک...

علی جهانگرد  (قصری)

متولد 1355 قصرشیرین

دکتری تاریخ هنر

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی نقاشی، دانشگاه یزد

مدرس طراحی و نقاشی

مدیر تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی هنر شیراز

 

نمایشگاه انفرادی

نمایشگاه انفرادی با عنوان غیاب، گالری نارنج، شیراز، ۱۳۹۴

 

نمایشگاه­های گروهی

گالری تار و پود، «گذر اردیبهشت»، شیراز، 1395

نهمین دوره بینال نقاشی تهران، ۱۳۹۴

گالری وصال، شیراز، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

چهارمین دوره بینال پکن، ۱۳۸۹

چهارمین دوره بینال جهان اسلام، ۱۳۸۵

گالری سیلک، تهران، ۱۳۸۶

معرفی هنر ایران، سئول کره جنوبی، ۱۳۸۶

خانه اگر هست

نقاشی

بروشور‌ها

نقد و نظر