سعید رفیعی منفرد

امین باقری-علیرضا جدی- امید حلاج خوش شعار- سعید رفیعی منفرد- امیر حسین زنجانی- امیر سقراطی- کیومرث کیاست-احمد مرشدلو- معصومه مظفری- نزار موسوی نیا

نامسعید

نامسعید رفیعی منفرد 
تولد: 1350 ھ.ش ، تهران - ایران 
تحصیلات:
کارشناسی نقاشی – دانشگاه آزاد اسلامی
تحصیلات ناتمام در مقطع کارشناسی ارشد نقاشی – دانشگاه تربیت مدرس

بیوگرافی

- عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران
- عضو افتخاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی

1384 تدریس در دانشگاه هنر سمنان (پردیس 2)
1369-1384 تدریس در مقاطع مختلف و مراکز متعدد آموزشی 
1378-1381 تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
1371 نگارش نقد فیلم و چاپ کاریکاتور در هفته نامه سینما

نمایشگاه‌های انفرادی

1389 گالری ماه - تهران
1386 گالری هفت ثمر - تهران
1386 گالری طراحان آزاد - تهران
1373 گالری افرند - تهران

نمایشگاه‌های گروهی

1389 گالری ماه - تهران

رفیعی منفرد 
تولد: 1350 ھ.ش ، تهران - ایران 
تحصیلات:
کارشناسی نقاشی – دانشگاه آزاد اسلامی
تحصیلات ناتمام در مقطع کارشناسی ارشد نقاشی – دانشگاه تربیت مدرس

بحران

بروشور‌ها

نقد و نظر