جمشید حقیقت شناس

جمشید حقیقت شناس در سال 1341 در تهران به دنیا آمد. او فارغ التحصیل نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. این نقاش در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارج...

بیست-هجده

تصویر

بروشور‌ها

نقد و نظر