ایرج اسکندری

ایرج اسکندری تربقان متولد 1335 شمیرانات دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، 1384 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، 1372 کارشناسی نقاشی، دانشگاه هن...

ایرج اسکندری تربقان

متولد 1335 شمیرانات

دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، 1384

کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، 1372

کارشناسی نقاشی، دانشگاه هنر تهران، 1357

عضو هئیت علمی دانشگاه هنر

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران

حضور در پنجاه و سومین بینال ونیز، ایتالیا، 1388

دبیر نمایشگاه جنبش هنر مدرن ایران، موزه هنرهای معاصر تهران، 1385

عضو گروه نقاشی حوزه هنری (از سال 1364تا 1384)

دبیر نخستین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام 1379

دبیر دومین و سومین دوسالانه نقاشی تهران 1372-1374

 

گزیده نمایشگاه­های انفرادی

مروری بر آثار، موزه هنرهای معاصر تهران، 1393

گالری نار، تهران، 1387

گالری هما، تهران، 1385-1388

گالری آریا، تهران، 1377-1379

خانه سوره، تهران، 1364-1365-1366-1368

اطاق بازرگانی، مشهد، 1350

 

 

حکایت شیرین

بروشور‌ها

نقد و نظر