احمد وکیلی

احمد وکیلی متولد سال ۱۳۴۰ در تهران، دانش‌آموخته‌ی نقاشی از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد است و در دوره دانشجویی از شاگردان هانی‌بال الخاص بوده‌است. او همچنین مدر...

احمد وکیلی متولد سال ۱۳۴۰ در تهران، دانش‌آموخته‌ی نقاشی از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد است و در دوره دانشجویی از شاگردان هانی‌بال الخاص بوده‌است. او همچنین مدرک درجه یک هنری دارد و در زمینه آموزش هنر از استادان صاحب نام دانشگاهی محسوب می‌شود.

طراحی و تکنیک‌های متنوع چاپ‌دستی به‌مثابه یک رسانه مستقل، به همت وکیلی و چند تن دیگر از هنرمندان مورد توجه جدی واقع شد و رشد کرد، به نمایشگاه‌ها رفت، ابزار و ادواتش در دسترس قرار گرفت و در دانشگاه‌های‌هنر

احمد وکیلی متولد سال ۱۳۴۰ در تهران، دانش‌آموخته‌ی نقاشی از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد است و در دوره دانشجویی از شاگردان هانی‌بال الخاص بوده‌است. او همچنین مدرک درجه یک هنری دارد و در زمینه آموزش هنر از استادان صاحب نام دانشگاهی محسوب می‌شود.

طراحی و تکنیک‌های متنوع چاپ‌دستی به‌مثابه یک رسانه مستقل، به همت وکیلی و چند تن دیگر از هنرمندان مورد توجه جدی واقع شد و رشد کرد، به نمایشگاه‌ها رفت، ابزار و ادواتش در دسترس قرار گرفت و در دانشگاه‌های‌هنری‌سراسر کشور حائز اهمیت شد.

وکیلی که از هنرمندان مطرح فیگوراتیو در هنر معاصر ایران محسوب می‌شود، اولین نمایشگاه انفرادی خود را در سال ۱۳۶۴ بر پا کرد و از آن زمان تاکنون نمایشگاه‌های متعددی از آثار خود در داخل و خارج کشور برپا کرده‌است.

او همچنین از اولین اعضای انجمن نقاشی‌ایران است و تجربیات متعددی در زمینه‌ فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی ازجمله دبیری هشتمین دوسالانه نقاشی ایران و دبیری سمپوزیوم از پرسپولیس تا خلیج فارس داشته است.

نمایشگاهی از سی و سه سال تجربه چاپ در گالری ساربان؛ نمایشگاهی از تجارب آبرنگ در گالری ایوان و نمایشگاهی از طراحی در گالری هور آخرین فعالیت‌های احمد وکیلی در سه سال گذشته است.

ی‌سراسر کشور حائز اهمیت شد.

وکیلی که از هنرمندان مطرح فیگوراتیو در هنر معاصر ایران محسوب می‌شود، اولین نمایشگاه انفرادی خود را در سال ۱۳۶۴ بر پا کرد و از آن زمان تاکنون نمایشگاه‌های متعددی از آثار خود در داخل و خارج کشور برپا کرده‌است.

او همچنین از اولین اعضای انجمن نقاشی‌ایران است و تجربیات متعددی در زمینه‌ فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی ازجمله دبیری هشتمین دوسالانه نقاشی ایران و دبیری سمپوزیوم از پرسپولیس تا خلیج فارس داشته است.

نمایشگاهی از سی و سه سال تجربه چاپ در گالری ساربان؛ نمایشگاهی از تجارب آبرنگ در گالری ایوان و نمایشگاهی از طراحی در گالری هور آخرین فعالیت‌های احمد وکیلی در سه سال گذشته است.

انعکاس ذهن

تصویر

بروشور‌ها

نقد و نظر