جوزپه باریلارو

جوزپه سالواتوره باریلارو متولد ١٩٨٨ در کاتانزارو است. پس از مدرسه ى هنر در سن جیووانى این فیوره، تحصیلات خود را در آکادمى هنرهاى زیباى کاتانزارو ادامه داد.

 

جوزپه سالواتوره باریلارو متولد ١٩٨٨ در کاتانزارو است. پس از مدرسه ى هنر در سن جیووانى این فیوره، تحصیلات خود را در آکادمى هنرهاى زیباى کاتانزارو ادامه داد و به طور تخصصى رشته ى دکوراسیون را دنبال کرد.

شیوه ى عملى کار او دستکارى در مواد خام است تا به نوعى درگیرى با ماده را به مسیر اصلى کار خود تبدیل کند؛ با کنده کارى و سوخت روى چوب در عین حال که ارجاعى به شیوه هاى گذشته دارد، از آن ها عبور کرده و شیوه ى خاص خود را تثبیت مى کند. در آثار او، مطالعه ى فرم به واسطه ى نادیده گرفتن رابطه ى هنرمند با ماده اهمیت بیشترى پیدا مى کند، تا جایى که این امر در اغلب آثار وى محور اصلى کار است. کارى که این هنرمند با تن اثر انجام مى دهد عبارت است از: سوزاندن چوب، شکافتن و کندن پوست آن و پوشاندن با اکرلیک سوخته براى نشان دادن روح، جان و گذشته ى پیکر برجا مانده. و به طور تخصصى رشته ى دکوراسیون را دنبال کرد.

هویت اشکال

بروشور‌ها

نقد و نظر