سوگند نبی

متولد‭ ‬سال‭ ‬1364‭ ‬گرگان

دیپلم‭ ‬نقاشی‭

نمایشگاه‌­‌های‭ ‬انفرادی

من‭- ‬مار‭ .‬گالری‭ ‬سین،‭ ‬1393‭ ‬

سیرک‭ ‬بزرگ‭ ‬زندگی‭. ‬گالری‭ ‬سین‭ ‬،‭ ‬1391‭ ‬

‭ ‬نمایشگاه‌­های‭ ‬گروهی‭ ‬

‭ ‬نمایشگاه‭ ‬سالانه‭ ‬گالری‭ ‬فرشته‭ ‬،‭ ‬1395‭ ‬ ‭ ‬

یادداشت‭ ‬های‭ ‬کنار‭ ‬مانده‭. ‬گالری‭ ‬لاله،‭ ‬1395‭ ‬

هفت‭ ‬نگاه‭. ‬فرهنگسرای‭ ‬نیاوران،‭ ‬1393‭ ‬

نمایشگاه‭ ‬گروهی‭ ‬نقاش‭. ‬گالری‭ ‬سین،‭ ‬1393‭ ‬

دومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬فروش‭ ‬آثار‭ ‬چند‭ ‬نسل‭ ‬هنرمندان‭ ‬نقاش‭ ‬ایران‭. ‬گالری‭ ‬لاله،‭ ‬1392‭ ‬

مهمانی‭ ‬هنر‭ ‬2‭ . ‬خانه‭ ‬هنرمندان‭ ‬ایران،‭ ‬1392‭ ‬

‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گروهی‭ ‬نقاشی‭. ‬گالری‭ ‬سین،‭ ‬1392‭ ‬

نمایشگاه‭ ‬گروهی‭ ‬نقاشی‭ ‬و‭ ‬عکس‭. ‬گالری‭ ‬سین،‭ ‬1391‭ ‬

‭ ‬خیریه‭ ‬بیت‭ ‬عبدالله‭. ‬گالری‭ ‬دارالفنون‭. ‬کویت،‭ ‬1388‭ ‬

یک فنجان قهوه برای آقای فرانکشتاین

بروشور‌ها

نقد و نظر