ساوالان جماعتی

ساوالان جماعتی متولد 1368 اردبیل. فارغ‌التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران. مدرس طراحی و نقاشی. مدیر ...

متولد 1368 اردبیل

فارغ ­التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران

مدرس طراحی و نقاشی

مدیر انتشارات ساوالان ایگیدلری

 

گزیده نمایشگاه­ها

گروهی، «ساخت جهانی آستانه»، گالری لاله، تهران 1396

ششمین و هفتمین فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران، گالری لاله، تهران 1395 و 1396

انفرادی طراحی، گالری فدک، اردبیل 1395

گروهی طراحی منتخبین نقاشان امروز، گالری لاله، تهران 1395

گروهی نقاشی، «در آن سوی»، گالری لاله، تهران 1395

گروهی نقاشی، «در پرده»، گالری هپتا 1395

گروهی نقاشی، «زوسادیسم»، گالری دنا، تهران 1395

گروهی، «پلاسکو»، گالری خط سفید، تهران 1395

انفرادی طراحی در خانه هنرمندان، تهران 1394

گروهی نقاشی گالری­های ایران و جهان، «کالکت آرت»، باغ­موزه قصر، 1394

گروهی تابلوهای کوچک، گالری آریا، تهران 1392

انفرادی، خط سماع و نقاشیخط، گالری خطایی، اردبیل 1391

جشنواره دامون­فر، پردیس ملت، تهران 1389

روایت گم شده

بروشور‌ها

بروشور روایت گم شده

نقد و نظر

روایت گم شده - خبر ایسنا

«روایت گمشده» پیکرک‌های تاریخی