هنرمندان

تولد‭ ‬1363‭ ‬تهران کارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬تصویرسازی،‭ ‬دانشگاه‭ ‬هنر‭ ‬تهران،1390 کارشناسی‭ ‬گرافیک‭ ‬دانشگاه‭ ‬هنر عضو‭ ‬پیوسته‭ ‬انجمن‭ ‬هنرمندان‭ ‬نقاش‭...

ساوالان جماعتی متولد 1368 اردبیل. فارغ‌التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران. مدرس طراحی و نقاشی. مدیر ...

علی جهانگرد (قصری) متولد 1355 قصرشیرین دکتری تاریخ هنر مدرس طراحی و نقاشی

متولد 1343 دکتری فلسفه هنر-دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد پژوهش هنر-دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی مرمت آثار هنری - دانشگاه هنر اصفهان عضو انجمن عکا...

جمشید حقیقت شناس در سال 1341 در تهران به دنیا آمد. او فارغ التحصیل نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. این نقاش در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارج...