هنرمندان

تولد‭ ‬1363‭ ‬تهران کارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬تصویرسازی،‭ ‬دانشگاه‭ ‬هنر‭ ‬تهران،1390 کارشناسی‭ ‬گرافیک‭ ‬دانشگاه‭ ‬هنر عضو‭ ‬پیوسته‭ ‬انجمن‭ ‬هنرمندان‭ ‬نقاش‭...

ساوالان جماعتی متولد 1368 اردبیل. فارغ‌التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران. مدرس طراحی و نقاشی. مدیر ...

متولد 1343 دکتری فلسفه هنر-دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد پژوهش هنر-دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی مرمت آثار هنری - دانشگاه هنر اصفهان عضو انجمن عکا...