نمایشگاه‌ها

کومشیان

نمایشگاه گروهی نقاشی 1397/04/01 تا 1397/04/11

گذر از محیط طبیعی و رفتن به چشم‌اندازهای فرهنگی دغدغه این نمایشگاه است. به‌طور اخص می‌توان طبیعت واقلیم به مفهوم جغرافیای خاص مکانی وزمانی را به‌منزله میانجی یا...

یک فنجان قهوه برای آقای فرانکشتاین

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/01/31 تا 1397/02/10

نقاشی کردن برای من روندی غیرقابل پیش‌بینی دارد . چندان اهمیتی ندارد حاصل این فرایند آبستره یا فیگوراتیو، کلاژ یا طراحی ساده، در مورد زنان یا مردان باشد. نقاش...

از دختران قاف

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/05/22 تا 1397/05/30

اسطوره‌ها می‌گویند قاف بلندترین و دورترین کوه جهان است و کسی را بدان راه نیست؛ گرداگرد جهان را گرفته و اعظم آن در آب است و خورشید از پس آن برمی‌آید و هر کوه دیگ...

روایت گم شده

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/05/26 تا 1397/06/05

روایت گم‌شده پیکرک‌های ساوالان توده‌های انسان مانندی را باز می‌نمایند که ساکت و ساکن در گستره‌ی دشتی ناکجا به افق خیره مانده‌اند. در نگاهی زیرچشمی گاه شواهدی ا...

خانه اگر هست

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/06/16 تا 1397/06/26

بلندای تپه ای در قصرشیرین به عنوان سرزمین مادری یا خانه ی من در سال 59 فرو ریخت. لذا ایده ی خانه برا من هیچگاه در نسبت با مفهوم یا مکانی موجود نیست، بلکه همیشه ...

دوره ی آبی

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/02/21 تا 1397/02/31

دریا را دریا دریا آبی را سرختر قرمزتر (پرویز اسلامپور) رنگ آبی بخشی از میراث کهن ایرانیان نیز بوده است گو اینکه آن را با نام‌های دیگری هم خطاب کرده باشند،...

بیست-هجده

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/07/06 تا 1397/07/16

ادراک استعلایی و صورت¬های شنیداری جمشید حقیقت شناس نقاش نیست، او «تاویل گر امر دیدار» در «زمان متصل» است. زمان متصل درگذشته و آینده نمی¬افتد و«آنِ مدام» است. ه...

دگردیسی

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/07/27 تا 1397/08/07

از زمانی که گونه ی انسان در این جهان پدیدار شد، پیکرک هایی کوچک از سنگ و چوب تراشید و نیازها و آرزوهای خود را در آن ها مجسم کرد؛ از الهه مادر و زمین تا خدای جنگ...

بحران

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1396/11/27 تا 1396/12/07

هنر بحران واکاوی جریان های هنر معاصر ایران امری نوپاست و حجم مطالب تولید شده در این زمینه بسیار محدود است. شناخت آن چه طی سه دهه ی پر اهمیت اخیر در هنر ایران ر...

رساله ای در باب شکوه نادانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1396/11/06 تا 1396/11/16

رساله ای در باب شکوه نادانی فهم اینکه چگونه سنت های تصویری فرهنگ ایرانی در تناظر با تاریخ و نظام سلطه در هم آمیخته و به نحوی راه آشکارگی شکاف ها و گسست های اجت...

حکایت شیرین

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/08/25 تا 1397/09/05

حکایت شیرین ایرج اسکندری هنرمندی است که در سال های انقلاب، تحت تأثیر استادانی چون بهمن بروجنی، به نقاشی فیگوراتیو و اجتماعی روی آورد و در همان دوران و نیز در س...

انعکاس ذهن

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/09/16 تا 1397/09/26

انعکاس ذهن احمد وکیلی از جمله هنرمندانی است که سابقه و تجربه ی بسیار در طراحی و چاپگری دارند. او در این زمینه به قالب و فیگوراسیون خاص خود دست پیدا کرده است. و...

انطباق

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/10/07 تا 1397/10/17

در تمام این سال ها، تلاش کرده ام که دستم بر ضربان مردم سرزمینم باشد و به شیوه ی خود، بازنمای وضعیتی باشم که آن را تجربه می کنم. تلاش کرده ام نمایشگر فشردگی تاری...