نمایشگاه‌ها

کومشیان

نمایشگاه گروهی نقاشی 1397/04/01 تا 1397/04/11

گذر از محیط طبیعی و رفتن به چشم‌اندازهای فرهنگی دغدغه این نمایشگاه است. به‌طور اخص می‌توان طبیعت واقلیم به مفهوم جغرافیای خاص مکانی وزمانی را به‌منزله میانجی یا...

یک فنجان قهوه برای آقای فرانکشتاین

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/01/31 تا 1397/02/10

نقاشی کردن برای من روندی غیرقابل پیش‌بینی دارد . چندان اهمیتی ندارد حاصل این فرایند آبستره یا فیگوراتیو، کلاژ یا طراحی ساده، در مورد زنان یا مردان باشد. نقاش...

از دختران قاف

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/05/22 تا 1397/05/30

اسطوره‌ها می‌گویند قاف بلندترین و دورترین کوه جهان است و کسی را بدان راه نیست؛ گرداگرد جهان را گرفته و اعظم آن در آب است و خورشید از پس آن برمی‌آید و هر کوه دیگ...

روایت گم شده

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/05/26 تا 1397/06/05

روایت گم‌شده پیکرک‌های ساوالان توده‌های انسان مانندی را باز می‌نمایند که ساکت و ساکن در گستره‌ی دشتی ناکجا به افق خیره مانده‌اند. در نگاهی زیرچشمی گاه شواهدی ا...

خانه اگر هست

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/06/16 تا 1397/06/26

بلندای تپه ای در قصرشیرین به عنوان سرزمین مادری یا خانه ی من در سال 59 فرو ریخت. لذا ایده ی خانه برا من هیچگاه در نسبت با مفهوم یا مکانی موجود نیست، بلکه همیشه ...

دوره ی آبی

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/02/21 تا 1397/02/31

دریا را دریا دریا آبی را سرختر قرمزتر (پرویز اسلامپور) رنگ آبی بخشی از میراث کهن ایرانیان نیز بوده است گو اینکه آن را با نام‌های دیگری هم خطاب کرده باشند،...

بیست-هجده

نمایشگاه انفرادی نقاشی 1397/07/06 تا 1397/07/16

ادراک استعلایی و صورت¬های شنیداری جمشید حقیقت شناس نقاش نیست، او «تاویل گر امر دیدار» در «زمان متصل» است. زمان متصل درگذشته و آینده نمی¬افتد و«آنِ مدام» است. ه...